Cyfarwyddyd

Rhybuddiadau yn erbyn cofrestriad cyntaf (CY3)

Cofrestru a delio â theitlau rhybuddiad (cyfarwyddyd ymarfer 3).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar y prosesau’n ymwneud â chofrestru a delio â theitlau rhybuddiad. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Mae’n egluro natur ac effaith teitl rhybuddiad a’r hyn sy’n digwydd pan fydd Cofrestrfa Tir EM yn derbyn cais safonol am gofrestriad cyntaf o ystad gyda rhybuddiad yn effeithio arni.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 6 Ebrill 2018 + show all updates
  1. Section 4.2 has been updated to remove the reference to outline applications on revocation of rule 54 of the Land Registration Rules 2003 by The Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming in to force on 6 April 2018.
  2. Link to the advice we offer added.
  3. Welsh translation added.
  4. First published.