Cyfarwyddyd

Rhybuddiadau yn erbyn cofrestriad cyntaf (CY3)

Cofrestru a delio â theitlau rhybuddiad (cyfarwyddyd ymarfer 3).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar y prosesau’n ymwneud â chofrestru a delio â theitlau rhybuddiad. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Mae’n egluro natur ac effaith teitl rhybuddiad a’r hyn sy’n digwydd pan fydd Cofrestrfa Tir EM yn derbyn cais safonol am gofrestriad cyntaf o ystad gyda rhybuddiad yn effeithio arni.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 8 April 2019 + show all updates
  1. Section 2.1 has been amended to make it clearer that the burden of a prescriptive easement can be protected by a caution against first registration.

  2. This guide has been restructured and parts rewritten to make our requirements clearer. Note, in particular, the requirement that the interest claimed must be clearly ascertainable from panel 10 of form CT1 and documents must not be enclosed with an application. This is not a new requirement. We will reject applications where panel 10 does not by itself sufficiently evidence an interest which can be registered as a caution against first registration – we will not check documents lodged with a form CT1.

  3. Section 4.2 has been updated to remove the reference to outline applications on revocation of rule 54 of the Land Registration Rules 2003 by The Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming in to force on 6 April 2018.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Welsh translation added.

  6. First published.