Cyfarwyddyd

Dychwelyd a gwrthod ceisiadau i gofrestru (CY49)

Cyngor ar sut i osgoi gwrthod ceisiadau i newid y gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 49).