Cyfarwyddyd

Dychwelyd a gwrthod ceisiadau i gofrestru (CY49)

Cyngor ar sut i osgoi gwrthod ceisiadau i newid y gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 49).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor am sut i osgoi gwrthod ceisiadau i newid y gofrestr. Mae’n rhoi enghreifftiau o ddiffygion mewn ceisiadau rydym yn eu hystyried yn ddigon difrifol i wrthod y cais a dychwelyd y papurau.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 October 2003
Last updated 8 October 2018 + show all updates
  1. Section 6.3 has been added as a result of a review of our rejection criteria on applications for first registration.
  2. Section 6.3.1 has been updated because we no longer reject applications where prescribed clauses LR2.1, LR3 or LR6 have not been completed.
  3. A reference to '5 business days' in section 3 of this guide has been changed to '5 working days'; a minor change has also been made to section 4 to cross-refer to our practice of accepting first registration applications with certified copy deeds only.
  4. Section 3 has been amended to confirm that we will not reject an application after it has been with us for five business days.
  5. Added translation
  6. Link to the advice we offer added.
  7. First published.