Cyfarwyddyd

Cymeradwyo dogfennau morgais (CY30)

Sut i wneud cais i gymeradwyo ffurfiau safonol arwystl cyfreithiol a gweithredoedd cysylltiedig a ddefnyddir gan sefydliadau rhoi benthyg (cyfarwyddyd ymarfer 30).

Dogfennau

Manylion

Wedi ei anelu at roddwyr benthyg, mae’r cyfarwyddyd hwn yn dweud wrthych am gymeradwyo ffurfiau safonol arwystl cyfreithiol a gweithredoedd amrywio, blaenoriaeth a gohirio a ddefnyddir gan sefydliadau rhoi benthyg. Mae’n berthnasol dim ond i weithredoedd a fydd yn cael eu cofrestru neu eu nodi o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 21 June 2019 + show all updates
  1. Section 6 has been amended to clarify that the execution clause of an approved form of charge does not form part of the approval.

  2. Section 1 has been amended as a result of the introduction of new form ADD for the approval of a deed of variation/priority/postponement. Section 3 has been amended to update the contact details for our Commercial Arrangements Section. Section 10 has been added to give guidance on applying for the approval of a digital mortgage.

  3. A minor update has been made in section 3 to change 'business days' to 'working days'.

  4. Section 3 has been amended to reflect that we will no longer accept applications by fax.

  5. Link to the advice we offer added.

  6. Section 5 has been amended to clarify that any scanned image of an approved charge lodged for registration must contain the MD reference allocated to the charge.

  7. The guide has been amended as a result of changes to our contact details.

  8. Welsh edition added.

  9. First published.