Cyfarwyddyd

Cofrestrfa Tir: Ffïoedd Gwasanaethau Gwybodaeth

Ffïoedd ar gyfer ein gwasanaethau, ee chwiliadau a cheisiadau am gopïau swyddogol.

Mae ffïoedd yn amrywio yn ôl sut rydych yn anfon eich ceisiadau atom. I gael ffïoedd gostyngol, cofrestrwch ar gyfer E-wasanaethau busnes (porthol a Business Gateway).

Ffïoedd copïau a chopïau swyddogol

Ffurflen Math o gais Gwneud cais trwy’r post Gwneud cais yn bersonol Gwneud cais trwy ddefnyddio’r porthol neu Business Gateway
EX2 Copi swyddogol o ddogfen gwybodaeth eithriedig £7 y copi £7 y copi £3 y copi
HC1 Copi o argraffiad hanesyddol o deitl cofrestredig (dim ond lle mae fersiwn electronig ar gael) £7 y gofrestr, cynllun teitl neu’r ddau Ddim ar gael £3 y gofrestr ar gyfer y gofrestr yn unig
£7 y cynllun teitl neu am gais unigol ar gyfer y gofrestr a’r cynllun teitl
OC1 Copi swyddogol o gofrestr neu gynllun teitl (heblaw cofrestr rhannau cyffredin cyfunddaliad a chynllun teitl). Os na wyddys rhif y teitl, bydd y ffi am ddarparu’r copi yn cynnwys y gost o ddarparu’r rhif teitl; ni fydd ffi ychwanegol i’w thalu £7 y copi £7 y copi £3 yr un y copi
OC1 Ffurflen CI tystysgrif archwilio cynllun teitl £7 y dystysgrif Ddim ar gael £7 y dystysgrif
OC1 Copi swyddogol o gofrestr rhannau cyffredin cyfunddaliad a chynllun teitl £7 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl) £7 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl) £3 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl)
OC2 Copi swyddogol o ddogfen £7 y ddogfen £7 y ddogfen £3 y ddogfen

Ffïoedd chwiliadau swyddogol

Ffurflen Math o gais Gwneud cais trwy’r post Gwneud cais yn bersonol Gwneud cais trwy ddefnyddio’r porthol neu Business Gateway
HR3 Chwiliad swyddogol gan forgeisai am hawliau cartref £7 y chwiliad Ddim ar gael £3 y chwiliad
OS1 Chwiliad swyddogol o’r cyfan â blaenoriaeth yn erbyn teitl cofrestredig neu gais am gofrestriad cyntaf sy’n aros i’w brosesu £7 y chwiliad £7 y chwiliad £3 y chwiliad
OS2 Chwiliad swyddogol o ran â blaenoriaeth yn erbyn teitl cofrestredig £7 y chwiliad (dim ond os dyfynnir rhif llain a dyddiad y cynllun ystad cymeradwy cyfredol neu os darperir cynllun addas) Ddim ar gael £3 y chwiliad (dim ond os dyfynnir rhif llain a dyddiad y cynllun ystad cymeradwy cyfredol neu os darperir cynllun addas)
OS2 Chwiliad swyddogol o ran â blaenoriaeth yn erbyn cais am gofrestriad cyntaf sy’n aros i’w brosesu £7 y chwiliad (dim ond os darperir cynllun addas) Ddim ar gael £3 y chwiliad
OS3 Chwiliad swyddogol o’r cyfan heb flaenoriaeth yn erbyn teitl cofrestredig £7 y chwiliad £7 y chwiliad £3 y chwiliad
OS3 Chwiliad swyddogol o ran heb flaenoriaeth yn erbyn teitl cofrestredig £7 (dim ond os dyfynnir rhif llain a dyddiad y cynllun ystad cymeradwy cyfredol neu os darperir cynllun addas) Ddim ar gael Ddim ar gael

Ffïoedd eraill

Ffurflen Math o gais Gwneud cais trwy’r post Gwneud cais yn bersonol Gwneud cais trwy ddefnyddio’r porthol neu Business Gateway
  Cael gwybodaeth o’r rhestr ddydd Ddim ar gael Ddim ar gael Am ddim
PIC Archwilio (gan gynnwys gwneud copi) o gofrestr neu gynllun teitl (heblaw cofrestr rhannau cyffredin cyfunddaliad a chynllun teitl) neu gynllun rhybuddiad Ddim ar gael £7 yr un £3 yr un
PIC Archwilio (gan gynnwys gwneud copi) o gofrestr a chynllun teitl teitl rhannau cyffredin cyfunddaliad Ddim ar gael £7 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl) £3 y set (un gofrestr ac un cynllun teitl)
PIC Archwilio (gan gynnwys gwneud copi) o ddogfen Ddim ar gael £7 y ddogfen £3 y ddogfen
PN1 Chwiliad o’r mynegai enwau perchnogion (lle caniateir hyn) £11 yr enw
£11 yr enw trwy’r ffacs (deiliaid cyfrif yn unig)
Ddim ar gael Ddim ar gael
SIF Chwiliad swyddogol o’r mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau £7 yr ardal weinyddol £7 yr ardal weinyddol £3 yr ardal weinyddol
SIM Chwiliad swyddogol o’r map mynegai Lle datgelir dim neu ddim mwy na phum teitl cofrestredig; £4
Lle datgelir mwy na phum teitl cofrestredig: £4 ar gyfer y pum teitl cyntaf; a £2 ar gyfer pob deg teitl neu hyd at ddeg teitl ar ôl hynny
Ddim ar gael Lle datgelir dim neu ddim mwy na phum teitl cofrestredig; £4
Lle datgelir mwy na phum teitl cofrestredig: £4 ar gyfer y pum teitl cyntaf; a £2 ar gyfer pob deg teitl neu hyd at ddeg teitl wedi hynny

Sut i dalu ffïoedd

Gallwch dalu am wasanaethau a cheisiadau safonol trwy’r canlynol:

Nid yw Treth Ar Werth (TAW) yn daladwy ar ffïoedd Cofrestrfa Tir EM.

Rhagor o wybodaeth

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn seiliedig ar ddarpariaethau statudol Gorchymyn Ffi Cofrestru Tir 2013, a ddaeth i rym ar 17 Mawrth 2014 ac sy’n parhau i fod yn gymwys.

Os nad ydych yn sicr o’r ffi o hyd, defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i gysylltu â ni.

Published 7 Mawrth 2016
Last updated 11 Medi 2017 + show all updates
  1. Guide amended to reflect new portal service to request historical copies
  2. Added translation