Ffurflen

Map mynegai: cais am chwiliad swyddogol (SIM)

Ffurflen gais SIM am chwiliad swyddogol o'r map mynegai

Dogfennau

Map mynegai: cais am chwiliad swyddogol (SIM)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Map mynegai: cais am chwiliad swyddogol (SIM)").

Map mynegai: cais am chwiliad swyddogol (SIM)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Map mynegai: cais am chwiliad swyddogol (SIM)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ganfod a yw eiddo neu ddarn o dir penodol yn gofrestredig ac, os felly, y rhif teitl ar gyfer y tir hwnnw.

Mae ein map mynegai: chwiliad swyddogol, cyfarwyddyd ymarfer 10 yn rhoi manylion am y wybodaeth a gedwir ar y map mynegai a sut i wneud cais am chwiliad swyddogol o’r map mynegai.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 10: chwiliadau swyddogol o’r map mynegai.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added.
  3. Added translation