Cyfarwyddyd

Map mynegai: chwiliad swyddogol (CY10)

Manylion am y wybodaeth ar y map mynegai a chyngor ar sut i wneud cais am chwiliad swyddogol (cyfarwyddyd ymarfer 10).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi manylion am y wybodaeth ar y map mynegai a chyngor ar sut i wneud cais am chwiliad swyddogol. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a’r cyhoedd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 27 November 2017 + show all updates
  1. Section 4 has been amended to clarify that only business customers can apply electronically through Business e-services and Business Gateway.

  2. Section 9 has been amended as a result of a change to our email addresses.

  3. Section 8 has been amended to reflect that we will no longer send results by fax.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Section 9 has been amended to reflect current policy that Land Registry will issue textual results for official searches of the index map in most cases.

  6. Section 12 has been amended as a result of a change of address of our Citizen Centre.

  7. Welsh version added.

  8. Section 9 has been amended to describe when we will issue a plan with a search of the index map result.

  9. First published.