Cyfarwyddyd

Cyfeiriad Cofrestrfa Tir EM ar gyfer ceisiadau

Ble i anfon ceisiadau a gohebiaeth Cofrestrfa Tir EM.

Defnyddiwch ein cyfeiriadau safonol, heblaw:

Cyfeiriadau safonol

Dylai aelodau o’r cyhoedd anfon eu ceisiadau a’u gohebiaeth i:

HM Land Registry Citizen Centre
PO Box 74
Gloucester
GL14 9BB

Dylai cwsmeriaid busnes anfon eu ceisiadau a’u gohebiaeth trwy’r Post Brenhinol neu DX i:

HM Land Registry
(Nodwch enw swyddfa eich tîm cwsmeriaid. Os nad oes gennych dîm cwsmeriaid, nodwch enw eich swyddfa agosaf)
PO Box 75
Gloucester
GL14 9BD

HM Land Registry
(Nodwch enw swyddfa eich tîm cwsmeriaid. Os nad oes gennych dîm cwsmeriaid, nodwch enw eich swyddfa agosaf)
DX 321601
Gloucester 33

Swyddfeydd

 • Caerloyw
 • Caerlŷr
 • Coventry
 • Croydon
 • Cymru
 • Durham
 • Hull
 • Fylde
 • Nottingham
 • Penbedw
 • Peterborough
 • Plymouth
 • Telford
 • Weymouth

Cyflwynwch eich ceisiadau ar-lein er mwyn manteisio ar amser prosesu cyflymach, gostyngiad ffi o 50% ar gyfer rhai mathau o geisiadau, dim costau post a llwybr archwilio electronig. Cofrestru ar gyfer E-wasanaethau busnes.

Eithriadau

Defnyddiwch y cyfeiriad Post Brenhinol neu DX perthnasol isod os yw eich cais ar gyfer Pridiannau Tir, methdaliad, ansolfedd neu Gredydau Amaethyddol, neu os ydych am gofrestru ar gyfer E-wasanaethau busnes neu gyflwyno achosion cyfreithiol i Gofrestrfa Tir EM.

Ceisiadau Pridiannau Tir

Land Charges Department
PO Box 292
Plymouth
PL5 9BY

Land Charges Department
DX8249
Plymouth 3

Ceisiadau Credydau Amaethyddol

Agricultural Credits Department
PO Box 292
Plymouth
PL5 9BY

Agricultural Credits Department
DX8249
Plymouth 3

Ceisiadau methdaliad

HM Land Registry Bankruptcy Unit
PO Box 292
Plymouth
PL5 9BY

HM Land Registry Bankruptcy Unit
DX8249
Plymouth 3

Ceisiadau ansolfedd

HM Land Registry Insolvency Unit
PO Box 292
Plymouth
PL5 9BY

HM Land Registry Insolvency Unit
DX8249
Plymouth 3

Ceisiadau i gofrestru ar gyfer E-wasanaethau busnes

Service Access Team
PO Box 650
Southfield House
Southfield Way
Durham
DH1 9LR

Service Access Team
DX313201
Durham 24

Anfon achosion cyfreithiol i’r Prif Gofrestrydd Tir

Chief Land Registrar
HM Land Registry Indemnity and Litigation Group
PO Box 2079
Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR90 9NU

HM Land Registry Indemnity and Litigation Group
PO Box 2079
Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR90 9NU

Caffael a Grŵp Masnachol

HM Land Registry Procurement and Commercial Team
PO Box 292
HM Land Registry Procurement Unit
Plymouth
PL5 9BY

Published 14 Ionawr 2015