Ffurflen

Dilysu hunaniaeth: dinesydd (ID1)

Ffurflen gais ID1 i brofi eich hunaniaeth wrth gyflwyno cais i'r Gofrestrfa Tir.