Ffurflen

Dilysu hunaniaeth: dinesydd (ID1)

Ffurflen gais ID1 i brofi eich hunaniaeth wrth gyflwyno cais i Gofrestrfa Tir EM.

Dogfennau

Dilysu hunaniaeth: dinesydd (ID1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dilysu hunaniaeth: dinesydd (ID1)").

Dilysu hunaniaeth: dinesydd (ID1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dilysu hunaniaeth: dinesydd (ID1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os nad ydych yn drawsgludwr neu’n sefydliad ariannol y DU ac rydych yn anfon un o’r ceisiadau canlynol at Gofrestrfa Tir EM:

 • trosglwyddiadau (boed am werth neu beidio)
 • trosglwyddiadau a gweithredoedd yn ymwneud â phenodiad neu ymddeoliad ymddiriedolwyr
 • prydlesi (boed am werth neu beidio) sy’n cael eu cofrestru
 • arwystlon (morgeisi) sy’n cael eu cofrestru
 • rhyddhau arwystl ar ffurflen DS1
 • gollwng arwystl ar ffurflen DS3
 • ildio prydlesi
 • y rhan fwyaf o geisiadau gwirfoddol a gorfodol am gofrestriad cyntaf lle y collwyd neu y dinistriwyd y gweithredoedd teitl
 • unrhyw geisiadau eraill am gofrestriad cyntaf gorfodol
 • unrhyw unigolyn sy’n rhan o un o’r trafodion uchod nad yw wedi’i gynrychioli gan drawsgludwr

Nid oes yn rhaid ichi lenwi’r ffurflen hon os nad yw gwerth y tir sy’n gysylltiedig â’r gwarediad yn fwy na £6,000.

Gweler Guidance: completing form ID1

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 15 Mawrth 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
 1. We have amended a guidance note to explain how we process customer data.
 2. The form has been amended as a result of a change to our email addresses.
 3. Advice as to the completion of the form has been added
 4. Additional groups of people can now verify identity.
 5. Added translation