Ffurflen

Cofnodi cyfyngiad: cofrestru (RX1)

Ffurflen gais RX1 i gofnodi cyfyngiad.

Dogfennau

Cofnodi cyfyngiad: cofrestru (RX1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofnodi cyfyngiad: cofrestru (RX1)").

Cofnodi cyfyngiad: cofrestru (RX1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofnodi cyfyngiad: cofrestru (RX1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am unrhyw fath o gyfyngiad.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 19: rhybuddion, cyfyngiadau a gwarchod buddion trydydd parti yn y gofrestr.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 11 Chwefror 2019 + show all updates
  1. We have added a side note to panel 9 to explain when more than one restriction can be applied for in one form RX1.
  2. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  3. We have added a side note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  4. Advice as to the completion of the form has been added
  5. Added translation