Ffurflen

Dileu cyfyngiad: cofrestru (RX3)

Ffurflen gais RX3 i ddileu cyfyngiad.

Dogfennau

Dileu cyfyngiad: cofrestru (RX3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dileu cyfyngiad: cofrestru (RX3)").

Dileu cyfyngiad: cofrestru (RX3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dileu cyfyngiad: cofrestru (RX3)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddileu cyfyngiad os nad chi yw’r buddiolwr.

Os ydych am ddileu cyfyngiad cydberchennog (Ffurf A), gallwch ddefnyddio ffurflen ST5 i ddarparu’r dystiolaeth angenrheidiol i ddileu’r cyfyngiad ond rhaid ichi lenwi ffurflen RX3 hefyd.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 19: rhybuddion, cyfyngiadau a gwarchod buddion trydydd parti yn y gofrestr.

Cyfarwyddyd fideo

Cyfarwyddyd ar sut i lenwi ffurflen RX3

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. The page details have been amended to clarify that Form A is the only restriction that can be cancelled by way of a statement of truth in form ST5.
  3. We have added a side note to panel 6 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  4. Advice as to the completion of the form has been added
  5. Added translation