Cyfarwyddyd

Gorchmynion tâl (CY76)

Cyfarwyddyd Cofrestrfa Tir EM am orchmynion tâl (cyfarwyddyd ymarfer 76)

Dogfennau

Algorithm 1: unig berchennog yn gofrestredig

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Algorithm 2: cydberchnogion yn gofrestredig

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar y pwyntiau y dylid eu hystyried wrth wneud cais i gofnodi rhybudd a gytunwyd neu rybudd unochrog neu gyfyngiad Ffurf K o ran gorchymyn tâl a wneir o dan Ddeddf Gorchmynion Tâl 1979. Mae hefyd yn ymdrin â sut y gellir gwarchod cais i’r llys am orchymyn tâl fel achos tir sy’n aros i’w brosesu.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 2 April 2013
Last updated 9 November 2020 + show all updates
  1. We have added Section 6 to explain how to remove charging order notices from the register. It refers to existing guidance in practice guide 19 and sets out the suitable additional evidence for charging orders.

  2. Section 3.2 has been amended to clarify our requirements and procedures relating to protection of charging orders by agreed or unilateral notices.

  3. Section 4 has been amended to confirm we will automatically cancel a restriction in standard Form K once it has been complied with on registering a transfer of the registered estate for valuable consideration. We will assume that if the debt secured by the charging order has not been paid, the creditor’s proprietary interest will have been postponed under section 29 of the Land Registration Act 2002 and so come to an end that way.

  4. Minor amendments have been made to sections 3.4 and 5 to refer to the County Court Money Claims Centre.

  5. Link to the advice we offer added.

  6. First published.