Ffurflen

Chwiliad IOPN: dilysu hunaniaeth (PN1ID)

Ffurflen PN1ID: Tystiolaeth hunaniaeth wrth chwilio'r Mynegai Enwau Perchnogion.

Dogfennau

Chwiliad IOPN: dilysu hunaniaeth (PN1ID)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad IOPN: dilysu hunaniaeth (PN1ID)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddarparu tystiolaeth o’ch hunaniaeth wrth wneud Chwiliad o’r Mynegai Enwau Perchnogion (chwiliad IOPN) yn erbyn unigolyn preifat. Ni fydd angen i chi ddefnyddio’r ffurflen hon os ydych yn gynrychiolydd personol, trawsgludwr, ymddiriedolwr mewn methdaliad neu’n Dderbynnydd Swyddogol.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 74: chwiliadau o’r mynegai enwau perchnogion.

Published 1 Tachwedd 2011
Last updated 8 Mehefin 2018 + show all updates
  1. We have amended a guidance note to explain how we process customer data.
  2. The form has been amended as a result of a change to our email addresses.
  3. Added translation