Ffurflen

Chwiliad IOPN: dilysu hunaniaeth (PN1ID)

Ffurflen PN1ID: Tystiolaeth hunaniaeth wrth chwilio'r Mynegai Enwau Perchnogion.

Dogfennau

Chwiliad IOPN: dilysu hunaniaeth (PN1ID)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad IOPN: dilysu hunaniaeth (PN1ID)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi tystiolaeth o’ch hunaniaeth wrth wneud chwiliad o’r mynegai o enwau perchnogion (chwiliad IOPN) yn erbyn unigolyn preifat gan ddefnyddio ffurflen PN1. Nid oes angen ichi ddefnyddio ffurflen PN1ID os ydych yn gynrychiolydd personol, trawsgludwr, ymddiriedolwr mewn methdaliad neu Dderbynnydd Swyddogol.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i:

HM Land Registry
PO Box 292
Plymouth
PL5 9BY

DX 8249
Plymouth 3

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 74: chwiliadau o’r mynegai enwau perchnogion.

Published 1 Tachwedd 2011
Last updated 17 Mai 2019 + show all updates
  1. Address for where to send a PN1ID form updated.
  2. We have amended a guidance note to explain how we process customer data.
  3. The form has been amended as a result of a change to our email addresses.
  4. Added translation