Ffurflen

Enwau perchnogion: chwilio'r mynegai (PN1)

Ffurflen gais PN1 am chwiliad o'r Mynegai Enwau Perchnogion.

Dogfennau

Enwau perchnogion: chwilio'r mynegai (PN1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Enwau perchnogion: chwilio'r mynegai (PN1)").

Enwau perchnogion: chwilio'r mynegai (PN1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Enwau perchnogion: chwilio'r mynegai (PN1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i chwilio yn erbyn enw penodol i weld a oes unrhyw eiddo ym meddiant neu wedi’u morgeisio gan berson neu gwmni o’r enw hwnnw. Os yw eich chwiliad yn erbyn unigolyn preifat, ac nad ydych yn drawsgludwr, efallai y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch awdurdod i chwilio yn erbyn ei enw a thystiolaeth o’ch hunaniaeth gan ddefnyddio ffurflen PN1ID.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 13 Hydref 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation