Cyfarwyddyd

Cofrestriad cyntaf os yw gweithredoedd ar goll neu wedi eu dinistrio (CY2)

Gwneud cais am gofrestriad cyntaf tir lle collwyd neu lle dinistriwyd gweithredoedd yr eiddo (cyfarwyddyd ymarfer 2).

Dogfennau

Manylion

Wedi ei anelu at drawsgludwyr, mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth am ofynion Cofrestrfa Tir EM o ran ceisiadau am gofrestriad cyntaf tir lle collwyd neu lle dinistriwyd gweithredoedd yr eiddo.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 18 Ebrill 2016 + show all updates
  1. Section 3 has been amended to clarify our practice in respect of the protective entries we make in the register.
  2. Section 2 has been amended to clarify that you should lodge only copy documents with your application as we will scan and destroy originals.
  3. The guide has been updated to confirm the land registration fees payable and that some land charges searches are still required when making an application where deeds have been lost or destroyed.
  4. Link to the advice we offer added.
  5. Welsh translation added.
  6. Section 2.2.6 has been updated to make it clearer what kind of evidence of possession we would normally expect to see.
  7. First published.