Cyfarwyddyd

Cofrestriad cyntaf os yw gweithredoedd ar goll neu wedi eu dinistrio (CY2)

Gwneud cais am gofrestriad cyntaf tir lle collwyd neu lle dinistriwyd gweithredoedd yr eiddo (cyfarwyddyd ymarfer 2).