Ffurflen

Buddion gor-redol dadlenadwy (DI)

Ffurflen DI: rhestru buddion gor-redol dadlenadwy.

Dogfennau

Buddion gor-redol dadlenadwy (DI)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Buddion gor-redol dadlenadwy (DI)").

Buddion gor-redol dadlenadwy (DI)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Buddion gor-redol dadlenadwy (DI)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon pan fo angen i chi ddatgelu buddion gor-redol wrth gyflwyno cais sy’n defnyddio ffurflen AP1 neu ffurflen FR1.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 10 Tachwedd 2008
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation