Ffurflen

Newid y gofrestr (AP1)

Ffurflen gais AP1: newid y gofrestr ar gyfer eiddo a chadw'r cofnod yn gyfredol, gyda chanllaw fideo a rhestr wirio.