Ffurflen

Newid y gofrestr (AP1)

Ffurflen gais AP1: newid y gofrestr ar gyfer eiddo a chadw'r cofnod yn gyfredol, gyda chanllaw fideo a rhestr wirio.

Dogfennau

Newid y gofrestr (AP1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid y gofrestr (AP1)").

Newid y gofrestr (AP1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Newid y gofrestr (AP1)").

Rhestr wirio: ceisiadau ar gyfer tir cofrestredig

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhestr wirio: ceisiadau ar gyfer tir cofrestredig").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofrestru y rhan fwyaf o drafodion mewn perthynas ag eiddo. Fel rheol bydd angen i chi gyflwyno ffurflen a/neu dystiolaeth briodol hefyd.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Cyfarwyddyd fideo

Sut i lenwi ffurflen (AP1)

Published 24 Hydref 2012
Last updated 19 Medi 2018 + show all updates
  1. The guidance notes for the completion of the form have been amended to clarify that we will not send a notification to someone else at the same firm that has lodged the application.
  2. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a note to clarify that only professional customers will have a key number and a note about the identity evidence panels, to specify that a separate box must be used for each party.
  3. We have added a side note to panel 4 to clarify that the order of applications must be made clear and it is the applicant's responsibility to specify which has priority.
  4. Welsh version of checklist added.
  5. Checklist and video: applications for registered land added.
  6. We have added a side note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  7. Advice as to the completion of the form has been added
  8. Added translation