Ffurflen

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad o ran (TP1)

Ffurflen TP1 i drosglwyddo rhan o deitl cofrestredig.

Dogfennau

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad o ran (TP1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad o ran (TP1)").

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad o ran (TP1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad o ran (TP1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i drosglwyddo rhan o deitl cofrestredig - er enghraifft, lle y mae tŷ a gardd wedi eu cofrestru o dan un teitl ac rydych am werthu rhan o’r ardd.

Bydd angen i chi gysylltu cynllun i’r ffurflen TP1 sy’n nodi’r tir sy’n cael ei drosglwyddo. I gael manylion am ein gofynion ar gyfer cynlluniau, gweler trosolwg o gyfarwyddiadau cynlluniau’r Gofrestrfa Tir.

Os oes morgais yn effeithio ar y tir, efallai y bydd angen i chi gysylltu â’r rhoddwr benthyg a chael rhyddhad o ran (ffurflen DS3). Gweler cyfarwyddyd ymarfer 31 i gael rhagor o wybodaeth.

Ar gyfer Panel 12 o’r ffurflen hon gweler cyfarwyddyd ymarfer 62 ar hawddfreintiau neu cysylltwch â thrawsgludwr i gael rhagor o gymorth.

Dylid cynnwys ffurflen AP1 neu ffurflen FR1 gyda’r ffurflen TP1 bob amser. Yn ogystal, dylech ystyried ein gofynion hunaniaeth.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 15 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. We have added side notes to panels 4 and 13 to clarify that the transfer must be dated. That date being the day of completion.
  3. Advice as to the completion of the form has been added.
  4. The side notes to panels 5 and 6 have been amended to clarify that all persons assenting and being shown as registered proprietor must be shown in the relevant panel.
  5. Added translation