Ffurflen

Morgais: dileu cofnodion ar gyfer rhoddwyr benthyg (DS1)

Ffurflen DS1: dileu cofnodion mewn perthynas ag arwystl cofrestredig (morgais).

Dogfennau

Morgais: dileu cofnodion ar gyfer rhoddwyr benthyg (DS1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Morgais: dileu cofnodion ar gyfer rhoddwyr benthyg (DS1)").

Morgais: dileu cofnodion ar gyfer rhoddwyr benthyg (DS1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Morgais: dileu cofnodion ar gyfer rhoddwyr benthyg (DS1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn rhoddwr benthyg fel prawf bod morgais wedi’i ryddhau (ei dalu’n llwyr).

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 1 Hydref 2009
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation