Cyfarwyddyd

Tystiolaeth hunaniaeth: trawsgludwyr (CY67)

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn egluro pryd bydd angen tystiolaeth hunaniaeth a sut y dylid ei darparu. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 67).