Ffurflen

Dilysu hunaniaeth: corff corfforedig (ID2)

Ffurflen gais ID2: tystysgrif hunaniaeth corff corfforaethol.