Ffurflen

Dilysu hunaniaeth: corff corfforedig (ID2)

Ffurflen gais ID2: tystysgrif hunaniaeth corff corfforaethol.

Dogfennau

Dilysu hunaniaeth: corff corfforedig (ID2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dilysu hunaniaeth: corff corfforedig (ID2)").

Dilysu hunaniaeth: corff corfforedig (ID2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dilysu hunaniaeth: corff corfforedig (ID2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn gorff corfforaethol ac nid yn drawsgludwr neu’n sefydliad ariannol y DU ac rydych yn anfon un o’r ceisiadau canlynol at y Gofrestrfa Tir:

 • trosglwyddiadau (boed am werth neu beidio)
 • trosglwyddiadau a gweithredoedd yn ymwneud â phenodiad neu ymddeoliad ymddiriedolwyr
 • prydlesi (boed am werth neu beidio) sy’n cael eu cofrestru
 • arwystlon (morgeisi) sy’n cael eu cofrestru
 • rhyddhau arwystl ar ffurflen DS1
 • gollwng arwystl ar ffurflen DS3
 • ildio prydlesi
 • y rhan fwyaf o geisiadau gwirfoddol a gorfodol am gofrestriad cyntaf lle y collwyd neu y dinistriwyd y gweithredoedd teitl
 • unrhyw geisiadau eraill am gofrestriad cyntaf gorfodol
 • unrhyw unigolyn sy’n rhan o un o’r trafodion uchod nad yw wedi’i gynrychioli gan drawsgludwr

Rhaid i gorff corfforaethol sy’n newid ei gyfeiriad lenwi ffurflen ID2 hefyd.

Nid oes yn rhaid ichi lenwi’r ffurflen hon os nad yw gwerth y tir sy’n gysylltiedig â’r gwarediad yn fwy na £6,000.

Gweler Guidance: completing form ID2

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 15 Mawrth 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
 1. We have amended a guidance note to explain how we process customer data.
 2. The form has been amended as a result of a change to our email addresses.
 3. Advice as to the completion of the form has been added
 4. The form has been amended to reinstate the requirement for the verifier to confirm certain checks about the corporation and the person representing it omitted in error from the previous version.
 5. Additional groups of people can now verify identity.
 6. Added translation