Ffurflen

Rhybudd: dileu (CN1)

Ffurflen gais CN1: dileu rhybudd (heblaw rhybudd unochrog).