Ffurflen

Rhybudd: dileu (CN1)

Ffurflen gais CN1: dileu rhybudd (heblaw rhybudd unochrog).

Dogfennau

Rhybudd: dileu (CN1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhybudd: dileu (CN1)").

Rhybudd: dileu (CN1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhybudd: dileu (CN1)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddileu rhybudd (heblaw rhybudd unochrog). Rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth briodol hefyd i fodloni’r cofrestrydd bod y budd a warchodir gan y rhybudd wedi dod i ben.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn adran 2.8 cyfarwyddyd ymarfer 19: rhybuddion, cyfyngiadau a gwarchod buddion trydydd parti yn y gofrestr

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. The form has been amended as a result of the Land Registration (Amendment) Rules 2018 to correct an error in panel 9.
  3. We have added a side note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  4. Advice as to the completion of the form has been added
  5. Added translation