Ffurflen

Rhybudd unochrog: cais i dynnu ymaith (UN2)

Ffurflen gais UN2 i dynnu rhybudd unochrog ymaith.