Ffurflen

Rhybudd unochrog: dileu (UN4)

Ffurflen gais UN4 i ddileu rhybudd unochrog gan y perchennog cofrestredig (neu rywun sydd â hawl i fod y perchennog cofrestredig).