Ffurflen

Rhybudd unochrog: cais i gofnodi (UN1)

Ffurflen gais UN1 i gofnodi rhybudd unochrog.