Cyfarwyddyd

Rhyddhau arwystlon (CY31)

Cyfarwyddyd ynghylch rhyddhau arwystlon cofrestredig ac arwystlon a nodwyd, wedi'i ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 31).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn trafod rhyddhau arwystlon cofrestredig ac arwystlon a nodwyd a thynnu rhybuddion adneuo tystysgrifau tir ac arwystl yn ôl. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 16 March 2020 + show all updates
  1. Section 2.9 has been amended to make the guidance clearer.

  2. Section 8 has been amended to clarify when a restriction will not be automatically cancelled on a discharge of charge.

  3. Following customer comment we have clarified our requirements for evidence of identity in section 2.1.

  4. Section 8 has been amended. Where a charge is released as part independent of a transfer of part a note will normally be added to any restriction in favour of the charge that the restriction does not affect the part released.

  5. Video about How to avoid Land Registry requisitions: Discharges added.

  6. Section 3.2.2 has been amended to reflect that MR04 is now the correct Companies House form to be used for a declaration of satisfaction of a floating charge.

  7. Sections 6.6 and 7.7 have been amended to give guidance on using the application enquiry service in Land Registry’s portal.

  8. Link to the advice we offer added.

  9. First published.