Cyfarwyddyd

Prydlesi: pryd i gofrestru (CY25)

Cyngor i drawsgludwyr yn ymdrin â'r agweddau gorfodol a gwirfoddol ar ystadau prydlesol mewn tir (cyfarwyddyd ymarfer 25).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn trafod agweddau cofrestru gorfodol a gwirfoddol ar ystadau prydlesol mewn tir, gan gynnwys y rhai nad oes modd eu cofrestru.

Mae hefyd yn trafod sut i wneud cais i gofrestru a nodi prydlesi (gan gynnwys pryd y byddwn yn nodi prydles yn awtomatig yn erbyn teitl rifersiwn cofrestredig) a gweithredoedd amrywio.

Nid yw’n delio â’r prydlesi hynny a ddadlennwyd fel buddion dadlenadwy; gweler cyfarwyddyd ymarfer 15: buddion gor-redol a’u dadlennu.

Mae’r cyfarwyddyd wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 18 June 2018 + show all updates
  1. Following customer comment, we have amended section 6.2 to clarify which consents are required.

  2. Minor changes have been made to section 6 of this guide to mention that an application for first registration can be made on the basis of certified copy deeds and documents only; and to section 7.2 following the change of name of practice guide 12. Sections 6.1, 6.2 and 6.3.1 have been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018.

  3. Section 4.3 has been amended to reflect our current practice.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Added translation