Cyfarwyddyd

Buddion gor-redol a'u dadlennu (CY15)

Y gyfraith sy'n berthnasol i fuddion gor-redol ar gyfer trawsgludwyr, a sut y newidiodd o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 (cyfarwyddyd ymarfer 15).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro’r hyn yw buddion gor-redol a phryd y mae’n rhaid i chi eu datgelu. Bwriadwyd y cyfarwyddyd yn bennaf at ddefnydd trawsgludwyr, a dylid dehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff y Gofrestrfa Tir yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 26 June 2017 + show all updates
  1. Section 2.1 has been amended in two places to replace the word ‘noted’ with ‘notice in the register'.

  2. The guide was not updated in October 2013 when certain interests lost their overriding status. This error has now been corrected.

  3. Link to the advice we offer added.

  4. Welsh edition added.

  5. First published.