Diweddaru cofnodion eiddo pan fydd rhywun yn marw

Mae’r ffordd rydych yn diweddaru’r cofnodion eiddo pan fydd rhywun yn marw yn dibynnu a oedd yr unigolyn yn gydberchennog neu’n unig berchennog eiddo.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Edrychwch ar y cofnodion eiddo os nad ydych yn gwybod:

  • pwy sy’n berchen ar eiddo
  • a yw’n cael ei berchen ar y cyd neu’n unigol

Pan fydd cydberchennog yn marw

Pan fydd cydberchennog eiddo yn marw, llenwch ffurflen DJP i dynnu ei enw o’r gofrestr.

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi, ynghyd â chopi swyddogol o’r dystysgrif marwolaeth, i Gofrestrfa Tir EM.

Pan fydd unig berchennog yn marw

Pan fydd unig berchennog eiddo wedi marw, caiff yr eiddo ei drosglwyddo fel arfer i naill ai:

  • y person sy’n etifeddu’r eiddo (a elwir ‘y buddiolwr’)
  • trydydd parti, er enghraifft rhywun sy’n prynu’r eiddo

Os ydych yn trosglwyddo i fuddiolwr

Er mwyn trosglwyddo eiddo i fuddiolwr, llwythwch i lawr a llenwch y ffurflenni canlynol:

Rhaid ichi hefyd anfon:

Rhaid i’r buddiolwr lenwi ‘Dilysu hunaniaeth: dinesydd’ (a elwir weithiau’n ffurflen ID1). Bydd yn rhaid ichi lenwi’r ffurflen hefyd os ydych yn trosglwyddo’r eiddo ac nid chi yw’r ysgutor.

Anfonwch yr holl ffurflenni a dogfennau cefnogol i Gofrestrfa Tir EM.

Os ydych yn gwerthu’r eiddo i drydydd parti

Rhaid ichi: