Cyfarwyddyd

Trosglwyddo ar gyfer trafodion cymhlethach (CY21)

Sut i baratoi a llenwi ffurflenni trosglwyddo TR1, TR2, TR5 a TP2 ar gyfer trafodion cymhlethach (cyfarwyddyd ymarfer 21).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn wedi ei anelu at drawsgludwyr.

Mae dogfennau gwreiddiol yn ofynnol dim ond os yw eich cais am gofrestriad cyntaf. Byddwn yn dychwelyd y gwreiddiol ar ôl inni gwblhau’r cais.

Os nad yw eich cais am gofrestriad cyntaf, dim ond copïau ardystiedig o weithredoedd neu ddogfennau yr ydych yn eu hanfon atom gyda cheisiadau Cofrestrfa Tir EM sydd eu hangen arnom. Unwaith y byddwn wedi gwneud copi o’r dogfennau a anfonir atom, byddwn yn eu dinistrio. Mae hyn yn wir am y gwreiddiol a chopïau ardystiedig.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 2 March 2020 + show all updates
  1. Section 14 has been added to clarify our requirements for Stamp Duty Land Tax when registering transactions involving multiple properties.

  2. Section 1.11 has been updated to set out our requirements regarding further aspects of completion of execution panels on forms. This is not new practice.

  3. Section 1.9 has been amended. This previously said that the additional provisions panel should be used if a title guarantee is being given but the panel should be used even if the title guarantee was only limited or if no title guarantee was given.

  4. Information has been added for transactions involving guardianship orders under the Guardianship (Missing Persons) Act 2017, transfers made in connection with the breakdown of a marriage or civil partnership and transactions on behalf of a person who lacks capacity. The name of this guide has been changed to reflect this.

  5. Section 3 has been amended to include more detail on how to complete the transfer forms for exchanges. This is not a change in practice.

  6. Sections 3, 4, 5, 7 and 8.1 have been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018.

  7. Section 5 has been updated to illustrate when separate fees are payable when a single transfer form is used to transfer properties by multiple owners.

  8. Link to the advice we offer added.

  9. First published.