Cyfarwyddyd

Trosglwyddo ar gyfer trafodion cymhlethach (CY21)

Sut i baratoi a llenwi ffurflenni trosglwyddo TR1, TR2, TR5 a TP2 ar gyfer trafodion cymhlethach (cyfarwyddyd ymarfer 21).