Ffurflen

Gweithredoedd a gollwyd neu a ddinistriwyd: datganiad o wirionedd (ST3)

Ffurflen ST3: Datganiad o wirionedd i gefnogi cais i gofrestru tir ar sail gweithredoedd a gollwyd neu a ddinistriwyd.

Dogfennau

Gweithredoedd a gollwyd neu a ddinistriwyd: datganiad o wirionedd (ST3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gweithredoedd a gollwyd neu a ddinistriwyd: datganiad o wirionedd (ST3)").

Gweithredoedd a gollwyd neu a ddinistriwyd: datganiad o wirionedd (ST3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gweithredoedd a gollwyd neu a ddinistriwyd: datganiad o wirionedd (ST3)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddarparu datganiad o wirionedd am gofrestriad cyntaf tir lle y collwyd neu y dinistriwyd y gweithredoedd.

Cofiwch gynnwys tystiolaeth o feddiant gyda’ch cais. Ar gyfer eiddo, gall hyn fod yn fil cyfleustod neu dreth gyngor diweddar neu dystiolaeth o dderbyn rhent ac elw. Ar gyfer tir, gall fod yn ddatganiad statudol neu ddatganiad o wirionedd yn manylu ar sut y daeth y tir i feddiant y ceisydd.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Panel 11 has been changed as a result of the Land Registration (Amendment) Rules 2018 to make it clear that we require evidence that the applicant is in possession of the land or in receipt of the rents and profits.
  3. Advice as to the completion of the form has been added.
  4. Added translation