Ffurflen

Gweithredoedd a gollwyd neu a ddinistriwyd: datganiad o wirionedd (ST3)

Ffurflen ST3: Datganiad o wirionedd i gefnogi cais i gofrestru tir ar sail gweithredoedd a gollwyd neu a ddinistriwyd.