Ffurflen

Meddiant gwrthgefn o rent-dâl: datganiad o wirionedd (ST2)

Ffurflen ST2: Datganiad o wirionedd i gefnogi cais sy'n seiliedig ar feddiant gwrthgefn o rent-dâl.

Dogfennau

Meddiant gwrthgefn o rent-dâl: datganiad o wirionedd (ST2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Meddiant gwrthgefn o rent-dâl: datganiad o wirionedd (ST2)").

Meddiant gwrthgefn o rent-dâl: datganiad o wirionedd (ST2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Meddiant gwrthgefn o rent-dâl: datganiad o wirionedd (ST2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflenwi datganiad o wirionedd am gais o feddiant gwrthgefn o rent-dâl.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn Rentcharges.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added.
  3. Added translation