Cyfarwyddyd

Datganiadau o wirionedd (CY73)

Gwybodaeth ynghylch defnyddio datganiadau o wirionedd i gefnogi ceisiadau i Gofrestrfa Tir EM (cyfarwyddyd ymarfer 73).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth ynghylch defnyddio datganiadau o wirionedd i gefnogi ceisiadau i Gofrestrfa Tir EM. Ni fwriedir iddo roi arweiniad ar ddefnyddio datganiadau o wirionedd at unrhyw ddiben arall.

Mae wedi ei anelu at y cyhoedd, cwmnïau, awdurdodau lleol, cyrff corfforaethol eraill a thrawsgludwyr, a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 31 January 2011
Last updated 16 November 2020 + show all updates
  1. Section 1 has been amended to clarify what we will do if the statement of truth or statutory declaration contains errors or omissions.

  2. Section 3 has been amended to confirm the signature to a statement of truth must be in wet ink. This is not a change in practice.

  3. Section 5 has been amended to clarify our existing requirements for the date of a statement of truth.

  4. Section 1 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for an application for first registration.

  5. The guide had been amended to refer to a new form ST5 created to support applications to cancel Form A restrictions. Link to the advice we offer added.

  6. Welsh translation added.

  7. First published.