Cyfarwyddyd

Datganiadau o wirionedd (CY73)

Gwybodaeth ynghylch defnyddio datganiadau o wirionedd i gefnogi ceisiadau i Gofrestrfa Tir EM (cyfarwyddyd ymarfer 73).