Cyfarwyddyd

Datganiadau o wirionedd (CY73)

Gwybodaeth ynghylch defnyddio datganiadau o wirionedd i gefnogi ceisiadau i Gofrestrfa Tir EM (cyfarwyddyd ymarfer 73).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth ynghylch defnyddio datganiadau o wirionedd i gefnogi ceisiadau i Gofrestrfa Tir EM. Ni fwriedir iddo roi arweiniad ar ddefnyddio datganiadau o wirionedd at unrhyw ddiben arall.

Mae wedi ei anelu at y cyhoedd, cwmnïau, awdurdodau lleol, cyrff corfforaethol eraill a thrawsgludwyr, a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 31 January 2011
Last updated 6 April 2018 + show all updates
  1. Section 1 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for an application for first registration.
  2. The guide had been amended to refer to a new form ST5 created to support applications to cancel Form A restrictions. Link to the advice we offer added.
  3. Welsh translation added.
  4. First published.