Cyfarwyddyd

Ymddiriedau tir preifat (CY24)

Cyfarwyddyd ar geisiadau i gofrestru trafodion yn cynnwys ymddiriedolwyr tir, wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 24).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar geisiadau i Gofrestrfa Tir EM i gofrestru trafodion yn cynnwys ymddiriedolwyr tir, heblaw ymddiriedolwyr cyhoeddus, eglwysig neu elusennol. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 26 October 2020 + show all updates
  1. Following customer comment we have amended section 3.1 to include the general requirements on application set out in section 3.5.1 of practice guide 19. This is not a change in practice.

  2. A new section 2.2.5 has been added to this guide. It is HM Land Registry’s view that only one Form B restriction can be entered in an individual register at any one time. We will therefore not, normally, enter a second Form B restriction where one already appears in the register unless the applicant for the restriction is able to show sufficient legal grounds for the second restriction to be entered.

  3. Sections 7.2.1 and 7.2.2 have been amended to clarify the fee payable.

  4. Section 8.6 has been updated to refer to two standard forms of restriction which have been added to Schedule 4 to the Land Registration Rules 2003 by The Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018. Update of sections 1.5, 7.2.2 and 7.2.3 following an amendment to rule 203 of the Land Registration Rules 2003. References in this guide to ‘business days’ have been changed to ‘working days’.

  5. Section 7.2.2 has been amended to update HM Land Registry practice in relation to replacement of a trustee/proprietor who lacks mental capacity.

  6. Section 6.2 has been amended to reflect what we say in form ST5. There is no change to our practice.

  7. Section 6.2 has been amended to refer to the use of form ST5 when cancelling a Form A restriction.

  8. Link to the advice we offer added.

  9. First published.