Cyfarwyddyd

Ymddiriedau preifat tir (CY24)

Cyfarwyddyd ar geisiadau i gofrestru trafodion yn cynnwys ymddiriedolwyr tir, wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 24).