Cyfarwyddyd

Dosrannu ffurfiol ac adbrynu rhent neu rent-dâl (CY56)

Cyngor ynglŷn â newid y gofrestr yn sgil gorchymyn dosrannu neu dystysgrif adbrynu (cyfarwyddyd ymarfer 56).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ynglŷn â newid y gofrestr yn sgil gorchymyn dosrannu neu dystysgrif adbrynu a roddir gan Ysgrifennydd Gwladol neu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, neu adran arall o’r llywodraeth lle bo’n effeithio ar ystad gofrestredig. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr ac aelodau o’r cyhoedd a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2002
Last updated 6 April 2020 + show all updates
  1. The guide has been amended as a result of the Senedd and Elections (Wales) Act 2020 by which the National Assembly for Wales became the Welsh Parliament, commonly known as the Senedd.

  2. Link to the advice we offer added.

  3. Section 2.1 has been amended as a result of a change of address of our Citizen Centre

  4. Welsh translation added.

  5. First published.