Cyfarwyddyd

Estyn prydlesi (CY28)

Sut i estyn cyfnod prydles a chofrestru'r trafodiad (cyfarwyddyd ymarfer 28).

Dogfennau

Manylion

Mae cytundebau ar gyfer estyn prydlesi yn gyffredin. Fodd bynnag, nid oes modd estyn prydles trwy weithred yn unig. Mae angen rhoi prydles newydd.

Wedi ei anelu at drawsgludwyr, mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro:

 • sut orau i wneud y trafodion hyn
 • sut i gyflwyno’r ceisiadau angenrheidiol i gofrestru

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 26 October 2020 + show all updates
 1. Guidance on completing prescribed clauses added to Note 1 in section 2.1.

 2. Section 2.1 has been amended to clarify when we add an explanatory note to the short particulars of the new lease in the register.

 3. Section 2.6 now explains that when a new lease is made subject to the old lease, notice of the old lease will be added to the title of the new lease and vice versa.

 4. Amendments have been made to a number of sections following the amendment to rule 203 of the Land Registration Rules 2003 by The Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018. The amendment deals with the retention and return of documents by the registrar. Sections 2.1, 2.2, 3 and 4 have been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018.

 5. Section 2.3 has been amended to make clear when the applicant needs to provide evidence to remove a form A restriction on surrender of a lease.

 6. Link to the advice we offer added.

 7. Welsh translation added.

 8. Sections 2.1 and 3 have been amended as a result of the publication of brand new [practice guide 19A: restrictions and leasehold properties](https://www.gov.uk/government/publications/restrictions-and-leasehold-properties-pg19a)

 9. First published.