Ffurflen

Chwiliad hawliau cartref gan gymerwyr benthyg (HR3)

Ffurflen gais HR3 am chwiliad swyddogol gan forgeisai o ran hawliau cartref.

Dogfennau

Chwiliad hawliau cartref gan gymerwyr benthyg (HR3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad hawliau cartref gan gymerwyr benthyg (HR3)").

Chwiliad hawliau cartref gan gymerwyr benthyg (HR3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad hawliau cartref gan gymerwyr benthyg (HR3)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn rhoddwr benthyg o dan forgais cyfreithiol sy’n chwilio am deitl er mwyn gweld a oes unrhyw gofnodion yn ymwneud â hawliau cartref.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 31 Hydref 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation