Ffurflen

Chwiliad swyddogol heb flaenoriaeth (OS3)

Ffurflen gais OS3 am chwiliad swyddogol heb flaenoriaeth o'r tir mewn teitl cofrestredig.

Dogfennau

Chwiliad swyddogol heb flaenoriaeth (OS3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad swyddogol heb flaenoriaeth (OS3)").

Chwiliad swyddogol heb flaenoriaeth (OS3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Chwiliad swyddogol heb flaenoriaeth (OS3)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon am chwiliad os nad ydych yn brynwr, rhoddwr benthyg neu’n brydlesai ac nad ydych am gyfnod blaenoriaeth i warchod eich pryniant, benthyciad neu brydles.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 31 Hydref 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation