Ffurflen

Arwystl statudol: nodi blaenoriaeth or-redol (SC)

Ffurflen gais SC i nodi blaenoriaeth or-redol arwystl statudol.