Ffurflen

Rhybuddiad yn erbyn cofrestriad: dileu (CCT)

Ffurflen gais CCT: dileu rhybuddiad yn erbyn cofrestriad cyntaf.