Ffurflen

Dileu eithriad dogfen: cofrestru (EX3)

Ffurflen gais EX3 i ddileu dynodiad dogfen yn ddogfen gwybodaeth eithriedig.

Dogfennau

Dileu eithriad dogfen: cofrestru (EX3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dileu eithriad dogfen: cofrestru (EX3)").

Dileu eithriad dogfen: cofrestru (EX3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Dileu eithriad dogfen: cofrestru (EX3)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi eithrio dogfen a nawr rydych am ddileu’r esemptiad hwn.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. We have added a side note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation