Ffurflen

Dileu eithriad dogfen: cofrestru (EX3)

Ffurflen gais EX3 i ddileu dynodiad dogfen yn ddogfen gwybodaeth eithriedig.