Ffurflen

Tir cyfunddaliadol: terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CM2)

Ffurflen gais CM2: dychwelyd ystad rydd-ddaliol cofrestredig mewn tir cyfunddaliadol i ystad rydd-ddaliol arferol yn ystod y cyfnod trosiannol.

Dogfennau

Tir cyfunddaliadol: terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CM2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Tir cyfunddaliadol: terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CM2)").

Tir cyfunddaliadol: terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CM2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Tir cyfunddaliadol: terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CM2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofrestru newid o ystad rydd-ddaliol mewn cyfunddaliad i rydd-ddaliad cyffredin. Yn ogystal, bydd angen anfon cydsyniadau atom gan ddefnyddio ffurflen CON2.

Mae cyfunddaliad yn ffordd o berchen ar dir neu adeilad sydd wedi’i rannu’n nifer o unedau. Mae uned-ddaliwr yn berchen ar fudd rhydd-ddaliol yn yr uned ac mae’n aelod o’r Gymdeithas Cyfunddaliad sy’n berchen ar ac yn rheoli’r rhannau cyffredin o’r datblygiad. Os nad oes uned-ddalwyr wedi’u cofrestru hyd yma (y ‘cyfnod trosiannol’), gall datblygwr y datblygiad newydd newid y cyfunddaliad yn ôl i fod yn rhydd-ddaliad cyffredin.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 60: cyfunddaliad.

Published 12 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. We have added a guidance note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation