Ffurflen

Tir cyfunddaliadol: terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CM2)

Ffurflen gais CM2: dychwelyd ystad rydd-ddaliol cofrestredig mewn tir cyfunddaliadol i ystad rydd-ddaliol arferol yn ystod y cyfnod trosiannol.