Cyfarwyddyd

Cofrestrfa Tir EM: cyfunddaliad (CY60)

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar y drefn i roi grym i gofrestru ystadau rhydd-ddaliol mewn tir cyfunddaliadol (cyfarwyddyd ymarfer 60).