Canllawiau

Cofrestrfa Tir EF: cyfunddaliad (CY60)

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar y drefn i roi grym i gofrestru ystadau rhydd-ddaliol mewn tir cyfunddaliadol (cyfarwyddyd ymarfer 60).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar y drefn i roi grym i gofrestru ystadau rhydd-ddaliol mewn tir cyfunddaliadol o dan Ran 1 o Ddeddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr, arolygwyr tir, datblygwyr a’r cyhoedd a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Cyhoeddwyd ar 2 August 2004
Diweddarwyd ddiwethaf ar 10 July 2018 + show all updates
  1. Section 1 has been amended to include the contact details of the commonhold officer who can help with the enquiries about the prospective application. Section 7.3 has been amended and section 7.4 removed following the revocation of rule 54 of the Land Registration Rules 2003 by the Land Registration (Amendment) Rules 2018 which came into force on 6 April 2018. It is no longer possible to secure priority for an application by way of an outline application.

  2. Link to the advice we offer added.

  3. Welsh translation added.

  4. First published.