Ffurflen

Tir cyfunddaliadol: cydsynio terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CON2)

Ffurflen CON2: cydsynio â chais bod yr ystad rydd-ddaliol yn peidio â bod yn gofrestredig fel ystad rydd-ddaliol mewn tir cyfunddaliadol yn ystod y cyfnod trosiannol.

Dogfennau

Tir cyfunddaliadol: cydsynio terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CON2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Tir cyfunddaliadol: cydsynio terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CON2)").

Tir cyfunddaliadol: cydsynio terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CON2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Tir cyfunddaliadol: cydsynio terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CON2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon ynghyd â ffurflen CM2 i roi cydsyniad i newid tir cyfunddaliadol yn ystad rydd-ddaliol arferol unwaith eto.

Mae cyfunddaliad yn ffordd o berchen ar dir neu adeilad sydd wedi’i rannu’n nifer o unedau. Mae uned-ddaliwr yn berchen ar fudd rhydd-ddaliol yn yr uned ac mae’n aelod o’r Gymdeithas Cyfunddaliad sy’n berchen ar ac yn rheoli’r rhannau cyffredin o’r datblygiad.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 60: cyfunddaliad.

Published 13 Awst 2004
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation