Ffurflen

Tir cyfunddaliadol: cydsynio terfynu rhydd-ddaliad cofrestredig (CON2)

Ffurflen CON2: cydsynio â chais bod yr ystad rydd-ddaliol yn peidio â bod yn gofrestredig fel ystad rydd-ddaliol mewn tir cyfunddaliadol yn ystod y cyfnod trosiannol.