Ffurflen

Cyfyngiad gan berchennog nad yw'n byw yn yr eiddo: cofrestru (RQ)

Ffurflen gais RQ i wneud cais am gyfyngiad gan berchennog (perchnogion) nad ydynt yn byw yn yr eiddo.

Dogfennau

Cyfyngiad gan berchennog nad yw'n byw yn yr eiddo: cofrestru (RQ)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cyfyngiad gan berchennog nad yw'n byw yn yr eiddo: cofrestru (RQ)").

Cyfyngiad gan berchennog nad yw'n byw yn yr eiddo: cofrestru (RQ)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cyfyngiad gan berchennog nad yw'n byw yn yr eiddo: cofrestru (RQ)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am gyfyngiad i warchod unrhyw unigolyn/unigolion preifat sy’n meddu ar eiddo ond nad ydynt yn byw ynddo.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 1 Chwefror 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. The form has been amended as the address of our Citizen Centre has changed.
  3. The form has been amended as a result of a change to our email addresses.
  4. Advice as to the completion of the form has been added
  5. The form has been amended to take account of the change of address of our Citizen Centre.
  6. Added translation