Ffurflen

Cyfyngiad gan berchennog nad yw'n byw yn yr eiddo: cofrestru (RQ)

Ffurflen gais RQ i wneud cais am gyfyngiad gan berchennog (perchnogion) nad ydynt yn byw yn yr eiddo.