Ffurflen

Copïau swyddogol o ddogfennau: cofrestru (OC2)

Ffurflen gais OC2 am gopïau swyddogol o ddogfennau.

Documents

Copïau swyddogol o ddogfennau: cofrestru (OC2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Copïau swyddogol o ddogfennau: cofrestru (OC2)").

Copïau swyddogol o ddogfennau: cofrestru (OC2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Copïau swyddogol o ddogfennau: cofrestru (OC2)").

Details

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am gopïau swyddogol o ddogfennau sy’n ymwneud ag eiddo penodol neu ffurf gymeradwy o arwystl. Os ydych am wneud cais am gopïau swyddogol o’r gofrestr neu gynllun neu dystysgrif ar Ffurflen CI ar ystad sy’n datblygu, defnyddiwch ffurflen OC1.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 11: archwiliad a cheisiadau am gopïau swyddogol.

Published 31 Hydref 2013
Last updated 3 Awst 2015 + show all updates
  1. Advice as to the completion of the form has been added.
  2. Added translation