Ffurflen

Gorchymyn i ddatgymhwyso neu addasu cyfyngiad: cofrestru (RX2)

Ffurflen gais RX2 am orchymyn i ddatgymhwyso neu addasu cyfyngiad.