Ffurflen

Gorchymyn i ddatgymhwyso neu addasu cyfyngiad: cofrestru (RX2)

Ffurflen gais RX2 am orchymyn i ddatgymhwyso neu addasu cyfyngiad.

Dogfennau

Gorchymyn i ddatgymhwyso neu addasu cyfyngiad: cofrestru (RX2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gorchymyn i ddatgymhwyso neu addasu cyfyngiad: cofrestru (RX2)").

Gorchymyn i ddatgymhwyso neu addasu cyfyngiad: cofrestru (RX2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Gorchymyn i ddatgymhwyso neu addasu cyfyngiad: cofrestru (RX2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais i gyfyngiad gael ei ddatgymhwyso neu ei addasu at ddibenion trafodiad penodol.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 19: rhybuddion, cyfyngiadau a gwarchod buddion trydydd parti yn y gofrestr.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. We have added a side note to panel 6 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation