Ffurflen

Rhybudd unochrog presennol: cofrestru fel buddiolwr (UN3)

Ffurflen gais UN3 i gofrestru fel buddiolwr rhybudd unochrog presennol.