Ffurflen

Ymateb i feddiant gwrthgefn (NAP)

Ffurflen NAP: rhybudd i'r cofrestrydd mewn perthynas â chais meddiant gwrthgefn.