Ffurflen

Ymateb i feddiant gwrthgefn (NAP)

Ffurflen NAP: rhybudd i'r cofrestrydd mewn perthynas â chais meddiant gwrthgefn.

Dogfennau

Ymateb i feddiant gwrthgefn (NAP)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ymateb i feddiant gwrthgefn (NAP)").

Ymateb i feddiant gwrthgefn (NAP)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ymateb i feddiant gwrthgefn (NAP)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi derbyn rhybudd gan y Gofrestrfa Tir mewn perthynas â chais am feddiant gwrthgefn ac rydych am gydsynio neu wrthwynebu iddo.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn adran 6 cyfarwyddyd ymarfer 4: meddiant gwrthgefn tir cofrestredig.

Published 1 Hydref 2011
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation