Ffurflen

Arwystl (morgais): cydsynio (AS2)

Ffurflen gais AS2: cynrychiolydd(wyr) personol i gydsynio arwystl (morgais).