Ffurflen

Arwystl (morgais): cydsynio (AS2)

Ffurflen gais AS2: cynrychiolydd(wyr) personol i gydsynio arwystl (morgais).

Dogfennau

Arwystl (morgais): cydsynio (AS2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arwystl (morgais): cydsynio (AS2)").

Arwystl (morgais): cydsynio (AS2)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Arwystl (morgais): cydsynio (AS2)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn gynrychiolydd personol ac mae angen cydsynio arwystl (morgais) i’r buddiolwr.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn adran 2 cyfarwyddyd ymarfer 6: disgyniad ar farwolaeth perchennog cofrestredig.

Published 1 Hydref 2009
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. We have added side notes to panels 3 and 12 to clarify that the assent must be dated. That date being the day of completion.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation