Ffurflen

Tynnu rhybuddiad yn ôl: cais (WCT)

Ffurflen gais WCT i dynnu rhybuddiad yn ôl.

Dogfennau

Tynnu rhybuddiad yn ôl: cais (WCT)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Tynnu rhybuddiad yn ôl: cais (WCT)").

Tynnu rhybuddiad yn ôl: cais (WCT)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Tynnu rhybuddiad yn ôl: cais (WCT)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon lle bo’r rhybuddiwr yn tynnu ei rybuddiad yn ôl.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 11 Ionawr 2016 + show all updates
  1. We have added a side note to panel 6 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  2. Advice as to the completion of the form has been added.
  3. Added translation